ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Linear programming

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Delay-dependent criterion for asymptotic stability for uncertain neutral system = เงื่อนไขการมีเสถียรภาพเชิงเส้นกำกับที่ขึ้นกับตัวหน่วงของระบบเป็นกลางไม่แน่นอน / Wajaree Weera / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Mathematics
Linear programming
Mathematical analysis
2 Stress-strain relationship of abdominal aortic wall = ความสัมพันธ์ระหว่างความแค้นและความเครียดในหลอดเลือด / Asawinee Danpinid / The 2010 /Full Text
Subject
Functional equations
Linear programmings
Mechanics, Applied
3 Switching law of a three second-order linear time invariant switched system = กฎการสลับของระบบสลับอันดับสองเชิงเส้นที่ไม่แปรผันต่อเวลาสามระบบ / Warinsinee Wattanapanich / 2012 /Full Text
Subject
Mathematics
Linear programming
Mathematical analysis
4 Three dimensional stress and strain relationship of aortic vessel = ความสัมพันธ์แบบสามมิติระหว่างความเค้นและความเครียดของหลอดเลือดเอออร์ตา / Pannathai Khamdaengyodtai / school university 2012 /Full Text
Subject
Functional equations
Linear programmings
Mechanics, Applied


Page : 1