ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Legionella pneumophila

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การตรวจหาเชื้อ Legionella pneumophila เซโรกรุปหนึ่งโดยเทคนิคพีซีอาร์-อาร์เอฟแอลพี = Detection of legionella pneumophila serogroup 1 by PCR-RFLP technique / นงลักษณ์ ใจโต / 2554 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย -- การวิเคราะห์
แบคทีเรียแกรมลบ
Legionella pneumophila


Page : 1