ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Lean manufacturing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Multi-criteria knowledge management for a lean school safety system = การจัดการความรู้แบบหลายหลักเกณฑ์สำหรับระบบความปลอดภัยในโรงเรียนแบบลีน / Pachernwaat Srichai / The 2013 /Full Text
Subject
Schools -- Security measures
Lean manufacturing
2 Suppler selection and workload control for job scheduling by lean system in stochastic environments = การคัดเลือกซัพพลายเออร์และการควบคุมภาระงานเพื่อจัดตารางการผลิตโดยระบบลีนที่มีสภาพแวดล้อมไม่แน่นอน / Jirapat Wanitwattanakosol / 2013 /Full Text
Subject
Lean manufacturing
Process control
Quality control


Page : 1