ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Lattice theory

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Finding the number of shortest paths in three dimensional square lattices = การหาจำนวนวิถีที่สั้นที่สุดในแลตทิซจัตุรัสสามมิติ / Pear Promdee / 2006 /Full Text
Subject
Lattice theory
2 On the lattice plane of the fourth order Euler equation / Nongluk Hongsit / 2001 /Full Text
Subject
Lattice theory
Equations


Page : 1