ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Language and languages -- Study and teaching

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Vocabulary learnings strategies in English reading in a natural setting of students, Chiang Mai University = กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ในการอ่านภาษาอังกฤษในบริบทตามธรรมชาติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Aaron Koh Thong Chiang / 2006 /Full Text
Subject
Language and languages -- Study and teaching
Vocabulary -- Study and teaching
English language -- Study and teaching


Page : 1