ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Landslides -- Thailand, Northern

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 The Effects of clay minerals on Rainfall-Triggered landslide at km 53 on highway 1095 (Mae Ma Lai - Pai) = อิทธิพลของแร่ดินเหนียวต่อดินถล่มที่ถูกกระตุ้นโดยฝน ณ กิโลเมตร ที่ 53 บนทางหลวงหมายเลข 1095 (แม่มาลัย ปาย) / Porntipa Kurerkum / 2014 /Full Text
Subject
Clay minerals -- Thailand, Northern
Landslides -- Thailand, Northern
Slopes (Soil mechanics) -- Thailand, Northern
2 The Suitable stability analysis methods for earth slope in northern Thailand = วิธีวิเคราะห์เสถียรภาพที่เหมาะสมสำหรับลาดดินในเขตภาคเหนือของประเทศไทย / Sophana Ritthisom / 2004 /Full Text
Subject
Slopes (Soil mechanics) -- Thailand, Northern
Soil stabilization -- Thailand, Northern
Landslides -- Thailand, Northern


Page : 1