ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Land lenure -- Vietnam

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Persistence of community-based forest management (CBFM) in changing forest tenure system in the highland of Nghe An Province, Vietnam Nguyen Cong Thanh / Nguyen, Cong Thanh / 2003 /Full Text
Subject
Forest management -- Vietnam
Land lenure -- Vietnam
Community forests -- Vietnam


Page : 1