ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Lagoons -- Vietnam

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Political ecology of fishery resource exploitation in Tam Giang Lagoon, Thua Thien-Hue Province, Vietnam Bui Duc Tinh / Bui, Duc Tinh / 2003 /Full Text
Subject
Fishery resources -- Vietnam
Lagoons -- Vietnam
Fishery management -- Vietnam


Page : 1