ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Jade

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Crystal chemistry of green jadeite jade from Myanmar = เคมีผลึกของหยกเจไดต์สีเขียวจากพม่า / Pimwaree Tichiwattanakarn / The 2014 /Full Text
Subject
Jade
Chemistry, Analytic


Page : 1