ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Ion implantation

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Analysis of biomechanical status of three orthodontic miniscrew implants using a finite element method = การวิเคราะห์ภาวะชีวกลศาสตร์ของหมุดจัดฟัน 3 ชนิดโดยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ / Rachkul Patanaporn / 2013 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Health Sciences
Orthodontic appliances
Dental implantation -- methods
Finite Element Analysis
2 Development of high energy metal vapor vacuum arc ion source for establishment of ion implantation technology = การพัฒนาแหล่งกำเนิดไอออนโลหะพลังงานสูงชนิดอาร์กในสุญญากาศเพื่อสร้างเทคโนโลยีไอออนอิมพลานเตชัน Yeelord Chutopa / Chutopa, Yeelord / 2003 /Full Text
Subject
Vapors
Ion implantation
3 Effect of white Kwao extract (Pueraria mirifica) on in vitro development and implantation rate of mouse embryo / Sansani Rattanawaraha / 2003 /Full Text
Subject
Blastocyst
Ovum implantation
Cell culture
White Kwao
Mouses -- Embryos
Dissertations, academic -- Physiology
Plants extracts (Whith Kwao)
Embryo Implantation
Animals, laboratory -- Mouse
4 High precision 30 kV vertical ion implantation system / Nonglak Tondee / 2002 /Full Text
Subject
Ion implantation
5 Ion implantation modification of WC-Co / Waraporn Nualpang / 2003 /Full Text
Subject
Ion implantation
Ions


Page : 1