ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Ion bombardment

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 High intensity focused argon lon beam sysrem / Dheerawan Boonyawan / 2002 /Full Text
Subject
Ion bombardment
Argon
2 Ion beam bombardment for DNA transfer and cell attachment = การระดมเซลล์ด้วยลำไอออนเพื่อการถ่ายฝากดีเอนเอและการเกาะยึดของเซลล์ / Somjai Sangyuenyongpipat / 2006 /Full Text
Subject
Ion bombardment
Ions


Page : 1