ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Insulation (Heat)

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Use of disposed packaging eps foam as a thermal insulation in double-layered wall panels = การนำไฟมบรรจุภัณฑ์ชนิดอีพีเอสที่ทิ้งแล้วมาใช้เป็นฉนวนกันความร้อนในผนังซ้อนชั้น / Chhay Karno / 2008 /Full Text
Subject
Foam
Insulation (Heat)


Page : 1