ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Insects -- Thailand, Northern -- Classification

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Diversity of bark and ambrosia beetles (Coleoptera: soclytidae and platypodidae) in mixed evergreen and deciduous dipterocarp forests in Northern Thailand = ความหลากหลายของด้วงมอดไม้ (Coleoptera: Scolytidae และ Platypodidae) ในบริเวณป่าดิบผสมและป่าเต็งรังทางภาคเหนือของประเทศไทย / Wantanee Puranasakul / 2006 /Full Text
Subject
Scolytidae -- Classification
Insects -- Classification
Insects -- Thailand, Northern -- Classification


Page : 1