ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Insect rearing.

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Insect species diversity in monocultuare and mixed culture of mungbean-upland rice, mungbean-corn, mungbean-sesame and mungbeam-sorghum = ความหลากหลายชนิดของแมลงในระบบปลูกถั่วเขียวอย่างเดียวและปลูกร่วมระหว่าง ถั่วเขียว-ข้าวไร่, ถั่วเขียว-ข้าวโพด, ถั่วเขียว-งา และถั่วเขียว-ข้าวฟ่าง Wel Y. Ksor / Wel, Y. Ksor / 1994. /Full Text
Subject
Insect pests.
Insect-plant relationships.
Insects.
Insect rearing.


Page : 1