ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Insect diversity consevation

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Biodiversity of riparian insects and their conservation in montane, Chiang Mai, Thailand = ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงริมฝั่งลำธารกับการอนุรักษ์ในพื้นที่บนภูเขาในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย / Decha Thapanya / 2004 /Full Text
Subject
Biological diversity
Insect diversity consevation
Geometridae


Page : 1