ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Infrared radiation

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Continuous whole longan drying by infrared and hot air = การอบแห้งลำไยทั้งลูกแบบต่อเนื่องโดยอินฟาเรดและลมร้อน / Paradorn Nuthong / The 2010 /Full Text
Subject
Longan -- Drying
Infrared radiation
Drying apparatus
2 Effect of Far-infrared radiation on convective and diffusive mass transfer of fruit leather drying = ผลของคลื่นรังสีอินฟราเรดไกลที่มีต่อการพาและการแพร่มวลสารของการอบแห้งผลไม้แผ่น / Somkiat Jaturonglumlert / The 2010 /Full Text
Subject
Drying
Infrared radiation
3 Generation of far infra-red radiation from relativistic electron beam = การผลิตรังสีความถี่ใต้แดงย่านไกลจากลำอิเล็กตรอนเชิงสัมพัทธภาพ / Sakhorn Rimjaem / 2006 /Full Text
Subject
Infrared radiation
Infrared radiation -- Testing
Infrared radiation -- Analysis


Page : 1