ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Infrared radiation -- Testing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Generation of far infra-red radiation from relativistic electron beam = การผลิตรังสีความถี่ใต้แดงย่านไกลจากลำอิเล็กตรอนเชิงสัมพัทธภาพ / Sakhorn Rimjaem / 2006 /Full Text
Subject
Infrared radiation
Infrared radiation -- Testing
Infrared radiation -- Analysis


Page : 1