ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Influenza vaccine

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Cellular immune Responses to 2009 H1N1 influenza a and hepatitis B vaccines in HIV-infected individual = การตอบสนองของภูมิคุ้มกันระบบเซลล์ต่อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ 2009 เอช1เอ็น1 และไวรัสตับอักเสบบี ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี / Kriangkrai Chawansuntati / 2015 /Full Text
Subject
Immunity
Immune response
Influenza vaccine
HIV-positive persons
2 ปัจจัยทำนายการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ เอช1เอ็น1 ของบุคลากรสุขภาพ = Predicting factors of receiving influenza type A H1N1 vaccine among health care workers / สุนทรา พลเจริญ / 2557 /Full Text
Subject
Vaccine
Health personnel
Influenza


Page : 1