ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Ice -- Manufactures

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Optimization of lowland rice production under risk in Phayao Province = การหาแผนการผลิตข้าวที่เหมาะสมในที่ลุ่มภายใต้ความเสี่ยงในจังหวัดพะเยา / Wilawan Sittiboon / school 2009 /Full Text
Subject
ARice
Rice -- Manufactures
Rice -- Planting
2 Parametric analysis of ice slurry production by direct contact heat transfer = การวิเคราะห์ตัวแปรของการผลิตน้ำแข็งแบบสเลอร์รีด้วยการถ่ายเทความร้อนแบบสัมผัสตรง / Sathaporn Thongwik / 2008 /Full Text
Subject
Ice -- Manufactures
Heat -- Transmission


Page : 1