ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Hydroelectric power plants

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Co-operational optimization of two cascaded hydropower plants = สภาวะที่เหมาะสมที่สุดของการเดินเครื่องสองโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบต่อเนื่อง / Bounchon Soukchaleun / 2010 /Full Text
Subject
Hydraulic turbines
Chemistry, Analytic
Hydroelectric power plants
Electric generators
Electric machinery
2 Generator maintenance scheduling for hydro power system = การกำหนดแผนบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับระบบไฟฟ้าพลังน้ำ / Phoummy Netibanedith / Chiang mai 2006 /Full Text
Subject
Electric power systems
Electric power systems -- Control
Electric power systems -- Design and construction
Hydroelectric power plants
3 Optimal operation scheduling of Nam Ngum-1 and Nam Leuk hydropower plants = การกำหนดแผนการดำเนินงานที่เหทาะสมที่สุดของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม-1 และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำลึก / Phengsouk Deevanhxay / The 2013 /Full Text
Subject
Nam Ngum-1 Hydropower Plants
Nam Leuk Hydropower Plants
Hydroelectric power plants
Electricity
Electric power production
4 Rehabiltation and improvement of micro-hydropower plantsin luang prabang province of Lao People's Democratic Republic = การฟื้นฟูและปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กในแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Thavisith Chanthery / 2008 /Full Text
Subject
Hydroelectric power plants
Electric power-plants -- Laos
5 Reservoir management of nam ngum-1 hydropower plant for optimum electricity production = การบริหารจัดการแหล่งน้ำของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนน้ำงึม 1 เพื่อการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุด / Daovieng Sounanthalath / 2013 /Full Text
Subject
Hydroelectric power plants
Electric power production


Page : 1