ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Humanities -- Research

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Shared vision based empowerment model for increasing faculty research performance in social sciences and humanities = แบบจำลองการเสริมสร้างอำนาจด้วยวิสัยทัศน์ร่วม เพื่อพัฒนาสมรรถนะ การวิจัยในสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Krith Karnjanakitti / The 2015 /Full Text
Subject
Knowledge Management
Humanities -- Research
Social sciences -- Research


Page : 1