ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Houseflies

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Biology of the fly Chrysomya rufifacies (Macquart): prevalence, morphology of larva anddevelopmental rate of larva in laboratory / Sirisuda Lertthamnongtham / 2001 /Full Text
Subject
Flies -- Chiang Mai
Blowflies -- Chiang Mai
Dissertations, academic -- Parasitology
Houseflies
Diptera
2 Toxicity of eucalyptol on house fly, Musca domestica Linnaeus (Diptera : Muscidae) and blow fly, Chrysomya megacephala (Fabricious)(Diptera : Calliphoridae) / Noppawan Boonchu / 2003 /Full Text
Subject
Flies
Blowflies
Euxalyptus oil -- Toxicology
Dissertations, academic -- Parasitology
Houseflies
Diptera
Eucalyptus -- Toxicity
3 การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างตับหมูสดและตับหมูสดที่ผสมวิตามินซีหรือวิตามินอีต่อการเจริญเติบโตและอายุขัยของแมลงวันหัวเขียว Chrysomya megacephala (Fabricius) = Comparative study among fresh pork liver with or without Vitamin C or E supplemented for development and life span of blow fly chrysomya megacephala (Fabricius) / วรโชติ บุญศรีวงศ์ / 2546 /Full Text
Subject
แมลงวัน -- การเจริญเติบโต
แมลงวัน -- การเลี้ยง
ตับหมู
Dissertations, academic -- Parasitology
Houseflies
Chrysomya megacephala
Ascorbic acid
Vitamin E
4 ความไวต่อสารฆ่าแมลงของแมลงวันบ้านและแมลงวันหัวเขียวในจังหวัดเชียงใหม่ = Insecticide susceptibility of house fly, Musca domestica Linnaeus and the blow fly, Chrysomya megacephala (Fabricius) in Chiang Mai province / ธารินี ไชยวงศ์ / 2546 /Full Text
Subject
แมลงวันบ้าน -- การควบคุม
แมลงวันบ้าน -- เชียงใหม่
ยาฆ่าแมลง
Dissertations, academic -- Parasitology
Houseflies
Blow fly
Insecticide


Page : 1