ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Hospital wards -- Loei -- Costs

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 ผลของการบริบาลเภสัชกรรมที่มีต่อมูลค่าการรักษาที่ประหยัดได้ ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลเลย = Impacts of pharmaceutical care on cost saving at Medical Ward, Loei Hospital / บุปผา ศิริประภัสสร์ / 2548 /Full Text
Subject
Pharmaceutical care -- Loei
Hospital wards -- Loei -- Costs


Page : 1