ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Hospital information systems -- Maharaj Nakorn Chaing Mai

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การวิเคราะห์สถานการณ์ความสอดคล้องของระบบสารสนเทศโรงพยาบาลกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Situational analysis of hospital information systems fitness with Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / กัลยา กาไวย์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Hospital information systems -- Maharaj Nakorn Chaing Mai


Page : 1