ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Horticultural products

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effect of Potassium chlorate and paclobutrazol on flowering of Lychee = ผลของโพแทสเซียมคลอเรตและพาโคลบิทราโซลต่อการออกดอกของลิ้นจี่ / Watcharapon Singhagun / 2007 /Full Text
Subject
Chemical elements
Horticultural products
Litchi
Potassium chloride
2 Postharvest physical and biochemical changes of 'Keaw Morakot' Mango = การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและชีวเคมีหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วงพันธุ์เขียวมรกต / Yongyut Khamsee / Chiang mai 2008 /Full Text
Subject
Horticultural products
Mango


Page : 1