ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 8 รายการ จากคำว่า Histology

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Molecular identification and histopathological alteration of echinostomes infected in Filopaludina spp. = การระบุชนิดเชิงโมเลกุล และการเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิวิทยาของพยาธิกลุ่ม Echinostomes ที่ติดเชื้อในหอยขม Filopaludina spp. / Waraporn Noikong / The 2014 /Full Text
Subject
Histology, Pathological
Infection
2 The Study of optimal cartilage preserving condition for cartilage tissue engineering = การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการเก็บรักษากระดูกอ่อนเพื่อใช้ในวิศวกรรมเนื้อเยื่อ / Wichaya Sriutta / The 2013 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Cartilage
Cartilage -- anatomy & histology
Tissues
3 Ultrastructural study on the alimentary system of the Blow Fly, Chrysomya Megacephala (F.) = การศึกษาจุลกายวิภาคระบบทางเดินอาหารของแมลงวันหัวเขียว Chrysomya Megacephala (F.) / Worachote Boonsriwong / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Histology
Flies
Insects -- Anatomy
Parasitology
4 การกระจายของเส้นประสาทเวกัสบริเวณหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร = Anatomical distribution of the vagus nerves in the region of esophagus and the stomach / ยิ่งพันธ์ อนุศรี / 2526 /Full Text
Subject
ประสาทเวกัส -- วิจัย
เส้นประสาท
หลอดอาหาร
กระเพาะอาหาร
Dissertations, academic -- Anatomy
Vagus nerve, anatomy & histology
Esophagus, anatomy & histology
Stomuch, anatomy & histology
5 การศึกษาจุลกายวิภาคศาสตร์ในส่วนต่าง ๆ ของท่อนำไข่มนุษย์ ที่เปลี่ยนแปลงตามรอบระดู / หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ / 2540 /Full Text
Subject
หลอดมดลูก
จุลกายวิภาคศาสตร์
Dissertations, academic -- Anatomy
Histology
Fallopian tubes
6 การศึกษาลักษณะเชิงกายวิภาคของเอ็นที่ทอดผ่านอยู่ในช่องทางด้านหลังของข้อมือช่องที่หนึ่ง = A Study on the anatomical features of the tendons contained in the first extensor compartment of the wrist / อัจฉรา ผะอบเหล็ก / 2526 /Full Text
Subject
เอ็นกล้ามเนื้อ -- วิจัย
Dissertations, academic -- Anatomy
Tendons -- Anatomy & histology
7 จุลกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบทางเดินลมหายใจระดับ ตั้งแต่หลอดลมลงไปของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม / สุภาพ แสนเพชร / 2537 /Full Text
Subject
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม -- กายวิภาค
ระบบหายใจ
Dissertations, academic -- Anatomy
Histology
Respiratory tract disease
Animals, laboratory -- Mammals
Bronchi
Mammals
8 ลักษณะเชิงกายวิภาคของทางเดินน้ำดีและหลอดเลือดแดงของตับ เฉพาะส่วนที่อยู่ภายนอกตับ = Anatomical variation of the extrahepatic biliary ducts and arteries / อารยา เกียรติกรัณย์ / 2526 /Full Text
Subject
หลอดเลือดแดง -- วิจัย
ทางเดินน้ำดี -- วิจัย
ตับ
Dissertations, academic -- Anatomy
Liver, anatomy & histology
Bile ducts, blood supply


Page : 1