ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า High school students -- Nutrition

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การเปรียบเทียบรูปแบบการนำเสนอข้อมูลโภชนาการต่อความรู้และพฤติกรรมการใช้ข้อมูลโภชนาการในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพะเยา = Comparison of nutrition label schemes on knowledge and nutrition information utilization behavior among high school students, Phayao Province / รุจิรา ปัญญา / 2557 /Full Text
Subject
High school students -- Nutrition
Communication in nutrition


Page : 1