ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Health service areas

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 ความรู้และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพของชาวบ้านสันโป่ง ตำบลบ้านกาด กิ่งอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ : ความรู้และการปฏิบัติตนในการไปรับบริการอนามัยเมื่อเจ็บป่วย = Knowledge and practices on health among Villagers in Sanpong Village, Tambon Bankaad, Mae Wang Sub-district, Chiang Mai Province : Knowledge and practice of health services on utilization / สุขชัย ศุภเวชกรกิจ / 2534 /Full Text
Subject
บริการทางการแพทย์ -- แม่วาง (เชียงใหม่)
สุขภาพ
บ้านสันโป่ง (เชียงใหม่)
Health service areas
Medical care


Page : 1