ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Health impact

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากหมอกควัน บ้านป่าลาน ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Health impact assessment of smong in Pa Lan village, San Sai Luang sub-district, San Sai district, Chiang Mai province / จุฬาลักษณ์ ปัญญาคง / 2556 /Full Text
Subject
Health impact assessment
Health
2 ผลกระทบทางสุขภาพจากขยะมูลฝอยในหมู่บ้านป่าลานดอนแก้ว ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ =Health impact from solid waste in Palandonkaew village, Tungsatok subdistrict, Sanpatong district, Chiang Mai province / ลาวัลย์ วิภาพรพงศ์ / 2555 /Full Text
Subject
Health impact


Page : 1