ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Health expenditures -- Saraphi Hospital

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสารภี
ผู้ป่วย -- ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
Health expenditures -- Saraphi Hospital
Health care cost -- Saraphi Hospital
Dissertations, academic -- Public health


Page : 1