ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Health education,dental -- Thesis

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 อิทธิพลของผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย และพัฒนากรตำบลต่อปัญหาสภาวะทันตสุขภาพของเด็ก ในศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = The Influences of parents, child attendants, health center officials and Sub-district developer on dental health status problem of children in preschool children centers, Muang District, Lampang Province / จุฑามาศ เรียบร้อย / 2538 /Full Text
Subject
ฟัน -- การดูแลและสุขวิทยา
เด็ก -- ลำปาง
เด็ก -- สุขภาพและอนามัย
ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน
ทันตานามัย
Health education,dental -- Thesis


Page : 1