ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Haloperidol

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การประเมินต้นทุนประสิทธิผลของยาฉีดซูโคลเพนติซอล อะซิเตดและฮาโลเพอริดอล ในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีอาการทางจิตกำเริบ ณ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Cost-effectiveness analysis of Zuclopenthixol acetate and Haloperidol injection in schizophrenic patients with acute psychotic episode at Suanprung Hosptial, Chiang Mai province / น้ำฝน ปิยะตระกูล / 2552 /Full Text
Subject
Zuclopenthixol acetate
Haloperidol
Schizophrenics


Page : 1