ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า HIV-positive persons -- Lampang Province

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 ผลได้เชิงเศรษฐศาสตร์และผลได้เชิงมนุษย์ของการดำเนินงานบริบาลเภสัชกรรมในผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง = Economic and humanistic outcomes of pharmaceutical care activities for HIV-Infected persons at Kokha Hospital / อดิศยา เวลาดี / 2547 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเกาะคา
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- การรักษาด้วยยา
HIV-positive persons -- Lampang Province
Outcome assessment (Medical care)
Pharmaceutical care


Page : 1