ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Growth (Plants)

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effects of arbuscular mycorrhiza and endophytic diazotrophic bacteria on growth and development of curcuma alismatifolia gagnep = ผลของเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาและแบคทีเรียเอนโดไฟต์ชนิดตรึงไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตของปทุมมา / Apiraya Thepsukhon / 2011 /Full Text
Subject
Curcuma
Growth (Plants)
2 Effects of day length and red light on growth of Curcuma alismatifolia gagnep. rhizome = ผลของความยาววันและแสงสีแดงต่อการเติบโตของหัวปทุมา / Apichat Chidburee / 2008 /Full Text
Subject
Curcuma
Growth (Plants)
Lighting
3 Factors influencing on vitro tuber growth and development, and internal changes in Pecteilis Sagarikii seidenf. = ปัจจัยที่มีอธิพลต่อการเจริญเติบโตของหัวใจสภาพหลอดแก้ว และการเปลี่ยนแปลงภายในของกล้วยไม้ดินนางอั้วสาคริก / Theeraphon Phornsawatchai / Grauate 2008 /Full Text
Subject
Factor analysis
Growth (Plants)
Plants -- Development
Orchid culture
4 Influences of Arbuscular Mycorrhizal Fungi on Different Food Crops = อิทธิพลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอไรซาต่อพืชอาหารต่างชนิด / Jumnian Wongmo / 2008 /Full Text
Subject
Fungi
Plant -- Fungi relationships
Growth (Plants) -- Effect of forest litter on


Page : 1