ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Group theory

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Characterization and isomorphism conditions of cayley digraphs of some completely regular semigroups = การหาลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขการสมสัณฐานของไดกราฟเคย์เลย์ ของบางกึ่งกรุปปรกติบริบูรณ์ / John Meksawang / The 2014 /Full Text
Subject
Cayley graphs
Isomorphisma (Mathematics)
Group theory
Graph theory
2 Characterization of pre-strongly solid and left-edge right-edge-strongly solid varieties of semigroups = การหาลักษณะเฉพาะของพรีสตรองลีโซลิดและเลิฟท์เอดจ์ ไรท์เอดจ์ สตรองลีโซลิดวาไรตีของกึ่งกรุป / Sompop Phatchat / 2005 /Full Text
Subject
Semigroups
Semigroups of operators
Groups, Theory of
Group theory -- Generators
3 Direct product of semigroups and their green's relations = ผลคูณตรงของกึ่งกรุปและความสัมพันธ์ของกรีน / Wattapong Puninagool / 2005 /Full Text
Subject
Semigroups
Semigroup theory
Green's relations
4 On transitive cayley graphs of strong semilattice of some completely simple semigroups = สตรองเซมิแลตทิซของคอมพลีตลีซิมเปิลเซมิกรุปบางชนิดที่เคย์เลย์กราฟมีสมบัติถ่ายทอด / Sayan Panma / 2007 /Full Text
Subject
Cayley graphs
Group theory
Geometric group theory
Semigroups
Mathematics
Mathematics -- Graphic methods
5 Some properties of diamond product of cayley graphs of groups = สมบัติบางประการของผลคูณไดมอนด์ของกราฟเคย์เลย์ของกรุป ;สมบัติบางประการของผลคูณไดมอนด์ของกราฟเคย์เลย์ของกรุป / Jutamas Damnernsawat / 2007 /Full Text
Subject
Cayley graphs
Group theory
Mathematics


Page : 1