ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Groundwater -- Data processing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Groundwater vulnerability map of Phuket Island, Southern Thailand = แผนที่ความเปราะบางต่อการปนเปื้อนของน้ำบาดาลเกาะภูเก๋ตภาคใต้ของประเทศไทย / Ladarat Kaewka / 2005 /Full Text
Subject
Drastic -- Analysis
Groundwater -- Data processing
Groundwater -- Databases
Groundwater -- Phuket Island
Groundwater -- Thailand, Southern
2 Vulnerability assessment of groundwater resources, Chiang mai basin, Notthern Thailand = การประเมินความเปราะบางต่อการปนเปื้อนของแหล่งน้ำใต้ดิน แอ่งเชียงใหม่ ภาคเหนือ ประเทศไทย / Terdsak Subtavewung / 2006 /Full Text
Subject
Drastic -- Analysis
Groundwater -- Data processing
Groundwater -- Thailand, Northern


Page : 1