ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Greater Mekong Subregion

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Racing to the GMS Borderland: Viet Kieu and Vietnamese students at Rajabhat University in the northeast of Thailand = แข่งไปยังชายแดนอนุภาคลุ่มน้ำโขง: เวียต เกียว และ นักศึกษาชาวเวียดนาม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย / Tanasak Phosrikun / The 2015 /Full Text
Subject
Greater Mekong Subregion
2 Voices from the Mekong : social networking and identity negotiation in the era of regional development in a Thai-Lao border community = เสียงจากแม่โขง : การสร้างเครือข่ายทางสังคมและการต่อรองของอัตลักษณ์ในยุคการพัฒนาภูมิภาคในชุมชนชายแดนไทย-ลาว / Pakakrong Makpun / 2008 /Full Text
Subject
Social networks
International relations
Identity (Psychology)
Negotiation
Greater Mekong Subregion


Page : 1