ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Granite

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Determination of trace amounts of tin in granitic rocks = การหาปริมาณดีบุกจำน้อยในหินแกรนิต / Pornsawat Suwinonprecha / 1981 /Full Text
Subject
Tin -- Analysis
Chemistry, Analytic
Granite
2 Genesis of skarn in Khao Phra Ngam area Chagwat Lop Buri = กำเนิดของหินสการ์นบริเวณเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี / Surin Intayot / 2006 /Full Text
Subject
Skarn
Granite
Rocks, Metamorphic
3 Geochemical characteristics of granites in the vicinity of duta tin mine, Tambol Mae Tun, Amphoe Omkoi, Changwat Chiang Mai = ลักษณะทางธรณีเคมีของหินแกรนิตที่พบบริเวณเหมืองแร่ดีบุกดูต้า ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ / Suchai Ratananuruk / 1985 /Full Text
Subject
Tin mine and mining
Granite
Geochemical prospecting
4 Impact of granite weathering on transportation routes in Doi Khun Tan Area Amphoe Mae Tha Changwat Lamphun and Amphoe Hang Chat Changwat Lampang Suchart Chunraam / Suchart Chunram / 2001 /Full Text
Subject
Granite
Weathering
Transportation -- Lamphun
Transpostation -- Lampang
5 Researvoir simulation to evaluate production performance of a granite basement of GB field, CUU Long basin, Vietnam = การจำลองสถานการณ์หินกักเก็บเพื่อประเมินสมรรถนะการ ผลิตของหินฐานแกรนิต ในแหล่งจีบี แอ่งกิ่วลอง ประเทศเวียดนาม Tran Van Lam / Tran, Van Lam / 2005 /Full Text
Subject
Granite -- Vietnam


Page : 1