ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Granite -- Vietnam

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Researvoir simulation to evaluate production performance of a granite basement of GB field, CUU Long basin, Vietnam = การจำลองสถานการณ์หินกักเก็บเพื่อประเมินสมรรถนะการ ผลิตของหินฐานแกรนิต ในแหล่งจีบี แอ่งกิ่วลอง ประเทศเวียดนาม Tran Van Lam / Tran, Van Lam / 2005 /Full Text
Subject
Granite -- Vietnam


Page : 1