ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Geology, structural -- Thailand

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Structural Geology of copper deposit in the Puthep 1 area, Loei Province, Thailand = ธรณีวิทยาโครงสร้างของแหล่งแร่ทองแดงในพื้นที่ภูเทพ 1 จังหวัดเลย ประเทศไทย / Naris Lao-Anuson / 2011 /Full Text
Subject
Geology, Structural -- Thailand
2 Structural interpretation of seismic reflection data in the Phet Yai field, Pattani basin, gulf of Thailand = การแปลความหมายทางโครงสร้างทางธรณีวิทยาโดยใช้ข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อน ในแหล่งสะสมตะกอนปัตตานี อ่าวไทย / Kasinee Jaitow / 2003 /Full Text
Subject
Seismic reflection method
Seismic waves -- Thailand
Seismic prospecting -- Thailand
Geology, structural -- Thailand
Geology, stratigraphic -- Thailand
Pathani basin, gulf of Thailand


Page : 1