ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 10 รายการ จากคำว่า Geology, Structural

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Attribute analysis of ground-penetrating radar data for visualization of subsurface archaeological structures = การวิเคราะห์ลักษณะประจำของข้อมูลเรดาร์หยั่งลึกพื้นดินเพื่อแสดงภาพโครงสร้างทางโบราณคดีใต้ผิวดิน / Wisarat Khwanmuang / 2012 /Full Text
Subject
Geology, Structural
Seismic waves
Excavations (Archaeology)
2 Development of geological structures in the graben trend area, arthit project, gulf of Thailand = พัฒนาการของโครงการสร้างธรณีวิทยาในพื้นที่แนวกราเบนโครงการอาทิตย์ อ่าวไทย / Wipasiri Winyayong / 2008 /Full Text
Subject
Geology, Structural
Thailand, Gulf of
3 Geophysical surveys to detect subsurface potential active faults in San Sai district, Chiang Mai province = การสำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อตรวจสอบรอยเลื่อนศักยภาพมีพลัง ใต้ผิวดินใน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / Tanapon Suklim / The 2014 /Full Text
Subject
Faults (Geology) -- San Sai (Chiang Mai)
Geophysical surveys -- San Sai (Chiang Mai)
Geology, Structural
4 Monitoring of soil-gas radon in potentially active faults, San Sai district, Chiang Mai province = การติดตามตรวจสอบก๊าซเรดอนในดินบริเวณรอยเลื่อน ที่อาจมีพลัง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / Potpreecha Pondthai / 2013 /Full Text
Subject
Faults (Geology)
Faults (Geology) -- Chiang Mai
Geology, Structural
Natural gas -- Geology
5 Petrochemistry and tectonic setting of mafic volcanic rocks in the Khlong Tha Dan dam area, Nakhon Nayok Province, Thailand = ศิลาเคมีและสภาวะทางเทคโทนิกของหินภูเขาไฟสีเข้มในบริเวณเขื่อนคลองท่าด่าน จังหวัดนครนายก ประเทศไทย / Patcharin Kosuwan / 2004 /Full Text
Subject
Rocks, Volcanic
Geology, Structural
6 Petrochemistry and tectonic settings of mafic igneous rocks in the Naxeng prospect Xayabouri Province Lao People's Democratic Republic / Kongkham Chanthavichith / 2002 /Full Text
Subject
Rocks, Igneous -- Laos
Geology, Structural -- Laos
7 Structural geology and mineralization in A and KEast Pits at Chatree Gold Mine, Phichit and Phetchabun Provinces, Thailand = ธรณีวิทยาโครงสร้างและการเกิดแร่ในบ่อเหมืองเอ และบ่อเหมืองเค-ตะวันออก ณ เหมืองแร่ทองคำชาตรี จังหวัดพิจิตร และจังหวัดเพชรบูรณ์ ประเทศไทย / Worawong Sirisookprasert / The 2014 /Full Text
Subject
Geology, Structural -- Phichit
Geology, Structural -- Phetchabun
Mines and mineral resources
8 Structural Geology of copper deposit in the Puthep 1 area, Loei Province, Thailand = ธรณีวิทยาโครงสร้างของแหล่งแร่ทองแดงในพื้นที่ภูเทพ 1 จังหวัดเลย ประเทศไทย / Naris Lao-Anuson / 2011 /Full Text
Subject
Geology, Structural -- Thailand
9 Structural interpretation of seismic reflection data in the Phet Yai field, Pattani basin, gulf of Thailand = การแปลความหมายทางโครงสร้างทางธรณีวิทยาโดยใช้ข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อน ในแหล่งสะสมตะกอนปัตตานี อ่าวไทย / Kasinee Jaitow / 2003 /Full Text
Subject
Seismic reflection method
Seismic waves -- Thailand
Seismic prospecting -- Thailand
Geology, structural -- Thailand
Geology, stratigraphic -- Thailand
Pathani basin, gulf of Thailand
10 Structure and metamorphism of the Ob Luang gneiss and cover rocks Amphoe Hot Changwat Chiang Mai / Surake Kongjai / 2002 /Full Text
Subject
Gneiss -- Chiang Mai. Hot
Rocks, Metamorphic -- Chiang Mai. Hot
Geology, Structural -- Chiang Mai. Hot


Page : 1