ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 10 รายการ จากคำว่า Geology, Stratigraphic

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Delineation of hydrocarbon potential area in th gulf of Thailand using seismic attribute analysis = การกำหนดชั้นหินกักเก็บที่มีศักยภาพทางไฮโดรคาร์บอนในพื้นที่หนึ่งของอ่าวไทยโดยใช้การวิเคราะห์ลักษณะประจำของคลื่นไหวสะเทือน / Tharaporn Bundarnsin / 2006 /Full Text
Subject
Rocks
Geology, Stratigraphic
2 Distribution and characteristics of petroleum source rocks in oil well IF 30 03s Ban Nong Yao Fang basin Northern Thailand = การกระจายตัวและลักษณะสมบัติของหินต้นกำเนิดปิโตรเลียมในหลุมเจาะ ไอเอฟ 30 03 เอส บ้านหนองยาว แอ่งฝาง ภาคเหนือของไทย Getahun Belay. / Belay, Getahun. / 1992. /Full Text
Subject
Oil wells -- Thailand, Northern
Geology, Stratigraphic -- Cenozoic.
Oil well logging -- Thailand, Northern
Petroleum -- Geology -- Thailand, Northern
Ban Nong Yao (Chiang Mai)
3 Geochemistry petrology and tectonic setting of pPermo-Triassic Mafic volcanic rocks in the Northern part of Chiang Khong - Tak volcanic belt Burapha Phaijuy / Burapha Phajuy / 2001 /Full Text
Subject
Volcanic ash, tuff, etc. -- Thailand, Northern
Geology, Stratigraphic -- Permian
Geology, Stratigraphic -- Triassic
4 Implication of geochemistry on depositional environments in Mae Moh coal field Changwat Lampang / Wasant Tankaya / 2001 /Full Text
Subject
Coal -- Lampang
Geochemistry
Geology, Stratigraphic -- Tertiary
5 Seismic stratigraphy in block B, Mekong basin, offshore Vietnam = การลำดับชั้นหินจากเลื่นไหวสะเทือนในบล็อคบี บริเวณแอ่งแม่โขงนอกชายฝั่งเวียดนาม Hoang Viet Bach / Hoang, Viet Bach / 2006 /Full Text
Subject
Major geophysics
Geology, Stratigraphic
6 Stratigraphic and structural interpretation in the thien long prospect, Block K North Malay basin, Vietnam = การแปลความหมายการลำดับชั้นหินและโครงสร้างในแปลงสำรวจเทียนลองบล็อกเค แอ่งมาเลย์เหนือ ประเทศเวียดนาม / Nguyen Dinh Chuc / 2005 /Full Text
Subject
Geology
Geology, Stratigraphic
Rocks
7 Stratigraphic correlation of tertiary basins in Northern Thailand using algae pollen and spore = การเปรียบเทียบลำดับชั้นหินของแอ่งเทอร์เชียร์ในภาคเหนือของประเทศไทยโดยใช้สาหร่าย ละอองเกสรและสปอร์ / Wickanet Songtham / 2003 /Full Text
Subject
Geology, Stratigraphic -- Tertiary
Stratigraphic correlation
8 Structural interpretation of seismic reflection data in the Phet Yai field, Pattani basin, gulf of Thailand = การแปลความหมายทางโครงสร้างทางธรณีวิทยาโดยใช้ข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อน ในแหล่งสะสมตะกอนปัตตานี อ่าวไทย / Kasinee Jaitow / 2003 /Full Text
Subject
Seismic reflection method
Seismic waves -- Thailand
Seismic prospecting -- Thailand
Geology, structural -- Thailand
Geology, stratigraphic -- Thailand
Pathani basin, gulf of Thailand
9 Three-dimensional seismic interpretation of an area in the Pattani basin in the Gulf of Thailand / Montree Witvasiri / 2003 /Full Text
Subject
Seismic waves
Seismic prospecting -- Pattani
Geology, Stratigraphic -- Pattani
Thailand, Gulf of
10 Three-dimensional seismic stratigraphy in block M9, offshore myanmar = การลำดับชั้นหินเชิงคลื่นไหวสะเทือนแบบสามมิติใน บล็อก เอ็ม 9 พื้นที่นอกชายฝั่งทะเลของประเทศเมียนมาร์ / Kyaw Myo Win / school 2005 /Full Text
Subject
Geology, Stratigraphic -- Burma
Sedimentation and deposition


Page : 1