ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Geology, Stratigraphic -- Burma

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Three-dimensional seismic stratigraphy in block M9, offshore myanmar = การลำดับชั้นหินเชิงคลื่นไหวสะเทือนแบบสามมิติใน บล็อก เอ็ม 9 พื้นที่นอกชายฝั่งทะเลของประเทศเมียนมาร์ / Kyaw Myo Win / school 2005 /Full Text
Subject
Geology, Stratigraphic -- Burma
Sedimentation and deposition


Page : 1