ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Geology and mineralogy

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Mapping reservoir porosity and thickness using 3-d seismic inversion in block m9, Offshore Myanmar = การทำแผนที่ค่าความพรุน และความหนาของชั้นหินกักเก็บ โดยใช้การผกผันคลื่นไหวสะเทือน 3 มิติ บล็อกเอ็ม 9 นอกฝั่ง ประเทศเมียนมาร์ / Ko Ko Htwe / 2007 /Full Text
Subject
Topographical surveying
Maps
Geology
Geology and mineralogy
Seismology
2 Mineralogy of gemstones associated with corundum from Ilakaka, Madagascar = วิทยาแร่ของรัตนชาติที่อยู่ร่วมกันคอรันดัมจากเมืองอิลากากา ประเทศมาดากัสการ์ / Tayanit Mitpang / 2007 /Full Text
Subject
Corundum
Mineralogy
Minerals
Geology and mineralogy
3 Reservoir porosity prediction using elastic impedance volume from 3-D seismic and well-log data in an area of the Malay Basin, Gulf of Thailand = การทำนายค่าความพรุนของชั้นหินกักเก็บโดยใช้ก้อนอิลาสติกอิมพีแดนซ์จากข้อมูลคลื่นไหวสะเทือน 3 มิติ และข้อมูลการหยั่งธรณีหลุมเจาะ ในพื้นที่หนึ่งของแอ่งมาเลย์ อ่าวไทย / Wittawat Wajabandit / 2012 /Full Text
Subject
Topographical surveying
Geology
Geology and mineralogy
4 Sedimentology and palaeogeography at the Ban Khok Sung fossils site, Tambon Khok Sung, Mueang district, Nakhon Ratchasima province = ตะกอนวิทยาและภูมิศาสตร์บรรพกาลที่แหล่งซากดึกดำบรรพ์ บ้านโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา / Jaroon Duangkrayom / 2007 /Full Text
Subject
Geology and mineralogy
Mining engineering


Page : 1