ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Generalized spaces

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Coincidence point theorems for generalized G-Contraction on complete metric spaces endowed with graphs = ทฤษฎีบทจุดร่วมสำหรับการหดตัวแบบ G ที่วางนัยทั่วไปบนปริภูมิอิงระยะทางบริบูรณ์พร้อมด้วยกราฟ / Adisak Hanjing / The 2015 /Full Text
Subject
Generalized spaces.
Topology
Mathematics
2 Generalization of regular and normal spaces / Sawat Chantamontree / 1999 /Full Text
Subject
Generalized spaces
Algebraic spaces
3 M-Strongly solid monoids of generalized hypersubstitutions of type T = (2)= เอ็มสตรองลีโซลิคโมนอยด์ของไฮเพอร์สับสติติวชันที่วางนัยทั่วไปชนิด T = (2) Sivaree Sudsani / Sivaree Sudsanit / 2016 /Full Text
Subject
Algebra
Generalized spaces
Mathematics
4 Orders of generalized hypersubstitutions of type T = (3)= อันดับของเจเนอรัลไลซ์ไฮเปอร์สับสติติวชันแบบ T = (3) Sivaree Sudsani / Sivaree Sudsanit / 2010 /Full Text
Subject
Algebra
Generalized spaces
Mathematics


Page : 1