ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Galaxies

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Magnetic field model of milky way galaxy / Wichean Kriwattanawong / 2000 /Full Text
Subject
Magnetic fields
Milky Way
Galaxies
2 Star formation of galaxies in nearby compact group: NGC 4095 group = การก่อตัวของดาวฤกษ์ของกาแล็กซีในกลุ่มระยะใกล้: กลุ่ม เอ็นจีซี 4095 / Panomporn Poojon / The 2015 /Full Text
Subject
Stars
Galaxies
3 Weak gravitational lensing analysis of a large sample of massive galaxy clusters = การวิเคราะห์เลนซิงความโน้มถ่วงแบบอ่อนของกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ ของกระจุกกาแล็กซีมวลมาก / Anirut Phriksee / The 2015 /Full Text
Subject
Gravitation
Galaxies -- Mass (Physics)


Page : 1