ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Galactosidase

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 B-Galactosidase from Lactic Acid Bacteria Isolated from Infant and Feasibility in Oligosaccharide Synthesis Application = เอนไซม์บีต้ากาแลกโตซิเดสจากแบคทีเรียกรดแลคติกที่แยกจากอุจจาระทารกและความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ในการสังเคราะห์โอลิโกแซคคาไรด์ / Wattana Sriphannam / school 2011 /Full Text
Subject
Biotechnology
Bacteria
Beta-galactosidase
2 Production and characterization of Purified B-Galactosidase from thermotolerant yeast Kluyveromyces sp. CK8 = การผลิตและศึกษาสมบัติของบีตา-กาแล็กโทซิเดสบริสุทธิ์จากยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces sp. CK8 ;การผลิตและศึกษาสมบัติของบีตา-กาแล็กโทซิเดสบริสุทธิ์จากยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces sp. CK8 / Sirinda Am-aiam / 2014 /Full Text
Subject
Biotechnology
Yeast
Beta-galactosidase
3 Purification, characterization and application of -Galactosidase from Ling-zhi mushroom (Ganoderma lucidum) / Thida Sripuan / 2003 /Full Text
Subject
Galactosidase
Ling-zhi mushroom
Mushrooms
Mushroom, Edible


Page : 1