ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Fungi -- Variation

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Biodiversity of saprobic fungi on woody litter = ความหลากหลายทางชีวภาพของราแซพโพรบในซากไม้เนื้อแข็ง / Rampai Kodsueb / 2007 /Full Text
Subject
Biological diversity
Fungi
Fungi -- Variation
Fungi -- Collection and preservation


Page : 1