ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Fungi -- Thailand, Northern -- Chiang Mai

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Fungal diversity on leaf litter of five selected tree species in Chiang Mai province, Thailand = ความหลากหลายของเชื้อราบนใบไม้ร่วงจากต้นไม้ที่เลือกสรรห้าชนิดในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย Duong Minh Lam / Duong, Minh Lam / 2006 /Full Text
Subject
Fungi
Fungi -- Thailand, Northern -- Chiang Mai


Page : 1