ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Fumaric acid

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of voltammetric and flow injection amperometric methods for the determinations of fumaric acid and ascorbic acid = การพัฒนาวิธีโวลแทมเมตรีและโฟลอินเจคชันแอมเพอโรเมตรีเพื่อหาปริมาณกรดฟูมาริกและกรดแอสคอร์บิก / Pipoon Bunpeng / 2008 /Full Text
Subject
Chemistry
Chemistry, Analytic
Chemistry -- Analysis
Flow injection analysis
Fumaric acid


Page : 1